DOELEN

Doelen kunnen gericht zijn op verandering, ontwikkeling, stabilisatie en acceptatie
op emotioneel, gedragsmatig, cognitief, sociaal of lichamelijk gebied.
Doelen die kunnen worden bereikt door middel van de ervaring, het non-verbale contact en of de ontspanning.
De doelen die worden behaald binnen de sessies worden getracht ook daar buiten te bewerkstelligen.


Voorbeelden van doelen zijn:

EMOTIONELE DOELEN

 • Exploreren en uiten van emoties en gevoelens

 • Vergroten van zelfvertrouwen en assertiviteit

 • Bewust worden van het zelfbeeld
  (denken, voelen, handelen)

 • Faalangst en perfectionisme leren reduceren

 • Grenzen leren aanvoelen en aangeven bij jezelf en bij de ander

COGNITIEVE DOELEN

 • Vergroten van de spanningsboog

 • Vergroten concentratie en aandacht

 • Ontwikkelen en/of verbeteren van het spreken

 • Structureren en ordenen of het leren loskomen van de structuur

 • Ontwikkelen van het geheugen: kennis vergroten of het (beter) leren plannen


GEDRAGSMATIGE DOELEN

 • Omgaan met onrust, nervositeit, passiviteit
  en agitatie
 • Leren omgaan met problemen en onverwachte situaties
 • Leren omgaan met beperkingen

SOCIALE DOELEN

 • Ontwikkelen, stimuleren en verbeteren van sociale vaardigheden
 • Uitbreiden van de contactuele vaardigheden
 • Vergroten van de gerichtheid op een ander
 • Leren omgaan met aandacht en verantwoordelijkheid

LICHAMELIJKE DOELEN

 • Verbeteren van de grove en fijne motoriek
 • Ontwikkelen van de sensomotorische functies