Project Description

IT TWALÛK

Als muziekagoog ben ik sinds 2014 werkzaam op ZML school it Twalûk en zet ik muziek zowel groepsgewijs als individueel in om de leerlingen op hun weg te ondersteunen en te begeleiden.

Website van it Twalûk