Project Description

STICHTING WAUW

Sinds 2014 ben ik voorzitter van stichting Wauw. Tezamen met secretaris Roelof Veldhuizen en penningmeester Herman Smit besturen wij vrijwillig deze stichting.
Stichting Wauw heeft als primair doel:
“ondersteuning te bieden aan mensen, met name aan mensen met een verstandelijke beperking, teneinde hun talenten in te zetten in de maatschappij”

Vanuit de stichting is het SamSam-festival ontstaan en dragen we bij aan kleinschalige initiatieven.