WAT IS MUZIEKAGOGIE?

Muziekagogie, is een stroming binnen de muziektherapie die zich richt op mensen met een blijvende beperking. Te denken valt aan mensen met een verstandelijke beperking, dementerende ouderen of mensen met een psychiatrische achtergrond. Muziek wordt hierbij kortdurig op een methodische en doelgerichte manier ingezet. De muziekagoog richt zich met name op de gevolgen van de beperking met als doel deze te verminderen of indien mogelijk op te heffen. Daarnaast kan de muziekagoog mogelijkheden aanbieden voor de deelnemer om zich verder te ontwikkelen. De doelen die worden behaald binnen de sessies kunnen worden getracht ook daar buiten te bewerkstelligen.

ACTIEVE MUZIEKAGOGIE

Bij actieve werkvormen hoort onder andere het zelf improviseren op verschillende muziekinstrumenten. Bij het bespelen van de instrumenten gaat het om de manier waarop iemand muziek maakt, de muzikale vormgeving in tegenstelling tot technische vaardigheden. De beleving daarbij is net zo belangrijk als de manier waarop iemand de instrumenten inzet voor het eigen spel. Door samen te spelen met de muziekagoog of groepsgenoten kan iemand oefenen met (nieuw) gedrag en beleeft men zichzelf en de omgeving door ervaringsgericht werk.

RECEPTIEVE MUZIEKAGOGIE

Tijdens receptieve werkvormen luistert men naar muziek. De muziekagoog speelt de muziek af van een CD, internet of maakt zelf of met de andere groepsleden muziek voor iemand. Afhankelijk van het doel kiest de muziekagoog voor een bepaalde vorm of bepaalde muziek; bekend of onbekend, rustgevend of activerend. Muziek roept ook bepaalde emoties of herinneringen naar boven, die de stemming van de deelnemer kan beïnvloeden.

ERVAREN DOOR MUZIEKAGOGIE

De muziekagoog maakt de deelnemer via muziek bewust van het (muzikale) gedrag en de manier van omgaan met anderen. Hierin komen belangrijke vaardigheden aan bod zoals samenspelen, luisteren, leren en verwerken van informatie.

INZICHT DOOR MUZIEKAGOGIE

Er is een koppeling te maken tussen het proces in de muziekagogie en het (psychische) proces naast de muziekagogie. Dit heeft te maken met de beleving binnen de muziek en het inzichtelijk maken van het muzikale gedrag van de deelnemer. Hierbij speelt de muziekagoog een belangrijke rol. De muziekagoog stimuleert, begeleidt en stuurt het muzikaal handelen en koppelt dat in gesprekken aan (algemeen of problematisch) gedrag.

Evertgroendijk persoonlijke muziekbegeleiding

KOPPELING MUZIEKAGOGIE EN
DAGELIJKS LEVEN

Met muzikale interventies brengt de muziekagoog een muzikaal proces op gang dat inwerkt op het (muzikale) gedrag, beleving en/of gevoelens van de deelnemer. Door de interventies kan het gedrag, beleving of gevoel veranderen, versterken of zich aanpassen. Muzikaal gedrag vertoont overeenkomsten met alledaags gedrag. De muziekagoog legt een koppeling tussen deze twee en probeert met de deelnemer veranderingen in het muzikale gedrag te bewerkstelligen. Wanneer dit nieuwe gedrag zich muzikaal voordoet, stimuleert de muziekagoog om het inzicht en/of dit nieuwe gedrag ook buiten de muziek uit te proberen.